ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 50 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
50/LT-MTTQ-VP 12/12/2023 11/12/2023 Lịch tuần 50 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

GÓP Ý KIẾN