ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Rà soát và báo cáo tình hình cấp kinh phí hoạt động

Loại văn bản: Công văn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
35/MTTQ-BTT 12/03/2020 10/03/2020 Rà soát và báo cáo tình hình cấp kinh phí hoạt động

GÓP Ý KIẾN