ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự giao ban Dư luận xã hội Quý 1 năm 2021

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
14/TM-MTTQ-BTT 26/02/2021 25/02/2021 Thư mời dự giao ban Dư luận xã hội Quý 1 năm 2021

GÓP Ý KIẾN