ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý I năm 2020

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
06/TM-MTTQ-BTT 13/01/2020 13/01/2020 Thư mời dự Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý I năm 2020

GÓP Ý KIẾN