ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị đánh giá hiệu quả việc thực hiện trang mạng xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
32/TM-MTTQ-BTT 19/04/2021 19/04/2021 Thư mời dự Hội nghị đánh giá hiệu quả việc thực hiện trang mạng xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5

GÓP Ý KIẾN