ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị giao ban Dư luận xã hội Quý I năm 2020

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
14/TM-MTTQ-BTT 03/03/2020 03/03/2020 Thư mời dự Hội nghị giao ban Dư luận xã hội Quý I năm 2020

GÓP Ý KIẾN