ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05 và sơ kết công tác Đối ngoại – Kiều báo Quý 1 năm 2022

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
11/TM-MTTQ-BTT 04/04/2022 01/04/2022 Thư mời dự Hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05 và sơ kết công tác Đối ngoại – Kiều báo Quý 1 năm 2022

GÓP Ý KIẾN