ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và thực hiện công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội” năm 2022

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
13/TM-MTTQ-BTT 08/04/2022 06/04/2022 Thư mời dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và thực hiện công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội” năm 2022

GÓP Ý KIẾN