ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
06/TM-MTTQ-VP 26/01/2021 25/01/2021 Thư mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức

GÓP Ý KIẾN