ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tuyên truyền phòng chống, ứng phó dịch Corona

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
09-10/TM-MTTQ-BTT 03/02/2020 03/02/2020 Thư mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tuyên truyền phòng chống, ứng phó dịch Corona

GÓP Ý KIẾN