ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự hội thi tiểu phẩm “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026”

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
33/TM-MTTQ-BTT 19/04/2021 19/04/2021 Thư mời dự hội thi tiểu phẩm “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026”

GÓP Ý KIẾN