ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời dự Ngày hội “Dân quân tự vệ Quận 5 vì cộng đồng”, Tuyên dương Dân quân tự vệ, lực lượng tự vệ tiêu biểu nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2021)

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
18/TM-MTTQ-BTT 19/03/2021 18/03/2021 Thư mời dự Ngày hội “Dân quân tự vệ Quận 5 vì cộng đồng”, Tuyên dương Dân quân tự vệ, lực lượng tự vệ tiêu biểu nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2021)

GÓP Ý KIẾN