ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư mời tập huấn công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

Loại văn bản: Thư mời

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
13/TM-MTTQ-BTT 26/02/2021 26/02/2021 Thư mời tập huấn công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

GÓP Ý KIẾN