ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

IMG 1046 scaled

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh … Chi tiết

Hội quán Nhị Phủ

NhiPhuMieu

Từ cuối thế kỷ XVIII khá nhiều người Hoa ở các phủ Quảng Châu, Quỳnh Châu, Phúc Châu, Tuyền Châu, Chương Châu, Triều Châu, Huệ Châu thuộc các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang di dân đến vùng Gia … Chi tiết

Họp mặt và chúc Tết các vị nguyên cán bộ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc quận các nhiệm kỳ; đại diện Ban quản trị các Hội quán người Hoa và chức sắc, chức việc các Tôn giáo Xuân Canh Tý năm 2020.

7

Sáng ngày 17/01/2020, tại Hội trường Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức họp mặt và tặng quà các vị nguyên cán bộ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc quận các nhiệm kỳ và … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN