ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bà Trần Kim Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được hiệp thương vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách.

322171930 564243735141004 254065489142694810 n

Sáng ngày 27/12, Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, Khoá IX đã hiệp thương bổ sung 20 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (10 vị là đại diện tổ chức … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN