ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 6 Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giao lưu thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự – Hội thi tìm hiểu Luật Nghĩa Vụ Quân Sự. chủ đề “Tự Hào Người Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” Năm 2023.

z4090958758329 94a0a151c7214d90751f934c135eca63

Phường 6 Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giao lưu thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự – Hội thi tìm hiểu Luật Nghĩa Vụ Quân Sự. chủ đề “Tự Hào Người Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN