ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

89 năm lịch sử vẻ vang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019); trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 1 năm 2019.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Thị Thắng, Thành ủy viên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện giới nhân sĩ trí thức, các tổ chức tôn giáo, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cán bộ làm công tác mặt trận các thời kỳ.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn; là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập hợp, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch – vì TP sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh công tác vận động và chăm lo thiết thực cho các hộ nghèo và cận nghèo, tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, gắn với vận động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền vận động Quỹ  “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức và cách làm sáng tạo.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp cùng với các tổ chức thành viên còn tập trung đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư… 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào việc củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình, cách làm hay hiệu quả trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác vận động nhân dân phù hợp với từng đối tượng, thế mạnh của từng khu dân cư, nhóm cộng đồng dân cư để vận động nhân dân cùng đồng tâm, hiệp lực, phát huy sức sáng tạo trí tuệ và tài năng của mình đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – quốc phòng và an ninh TP; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội.

Trong đó có Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh, rạch vì TP sạch và giảm ngập nước” bằng những công trình, những mô hình, những giải pháp sáng tạo, đột phá, thiết thực nhất, cụ thể, góp phần tích cực vào Chương trình xanh hóa TP. 

Bên cạnh đó, cần đi đầu trong việc vận động toàn xã hội chăm lo cho xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và chính quyền TP chăm lo hạnh phúc của người dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng các tổ chức Đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam năm 2019, hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ mới,

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP long trọng tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2019 cho 221 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận (cấp Thành phố trao đại diện cho 23 cá nhân).

Năm nay, cũng là năm đầu tiên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP công bố và tổ chức trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần I năm 2019 cho 5 tập thể, 2 cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP.

Với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Nghĩa tình, hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, phấn đấu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ X tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bình Long

Nguồn http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongtinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=5589&PublishedDate=2019-11-18T15:55:00Z

 

HM6

 

GÓP Ý KIẾN