ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCĐ PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021; PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS, ngày 04/4/2024 BCĐ phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Phường 5 phối hợp cùng ban ngành đoàn thể phường tổ chức tuyên tuyền cho đối tượng cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, các cơ sở khinh doanh và nhân dân trên địa bàn Phường.
Buổi tuyên truyền do Bà Trương Thị Ngọc Tú – Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội Quận 5 làm báo cáo viên.
Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trong đời sống. Giáo dục con em trong gia đinh hiểu biết về tác hại của ma tuý, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy; tập trung ngăn chặn, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc giáo dục, vận động thanh thiếu niên và người dân không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
423239991 953126706818146 22999063386646617 n 434654630 953126683484815 2934829851511252142 n 434825039 953126693484814 2119229828812359442 n

GÓP Ý KIẾN