ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Phường 4

8 15Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); để chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả bước đầu triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn Phường 4. Qua đó đúc kết kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến nhân sự, trang thiết bị, phương tiện, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 để đề ra những phương hướng, giải pháp tích cực, hiệu quả phù hợp với đặc thù của địa bàn Phường 4 trong thời gian tới; phấn đấu hoàn thành đạt yêu cầu, đúng tiến độ những nhiệm vụ được giao của Đề án 06.

Vào lúc 14h00 ngày 29/6/2022, Ủy ban nhân dân phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Phường 4.

Đến tham dự hội nghị có ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật UB.MTTQ thành phố HCM; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTQ Quận 5 cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ phường 4; đại diện Ban ngành đoàn thể phường, BCH Công an, BCH Quân sự phường, Đại diện cấp ủy, Ban vận động Ban công tác Mặt trận, thành viên Ban thanh tra nhân dân, thành viên MTTQ, các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, bà Diệc Tuyết Mai – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường 4 – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Phường 4 đã Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án 06 và đề ra phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới; ông Nguyễn Xuân Thọ – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy Phường 4 trao quyết định cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Phường 4 và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Khu phố của 6 khu phố. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

NGUYỄN THỊ ĐỨC

 

GÓP Ý KIẾN