ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tối 16/5/2021, tổ 16,17 thuộc kp 3, tổ 22,30 thuộc kp4, tổ 53,55 thuộc kp 8 và tổ 56,57,58,59 thuộc kp9 đã đồng loạt tổ chức Hội nghị mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
?Qua buổi hội nghị các tổ thông qua tiểu sử và chương trinh hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó để công tác bầu cử được thực hiện tốt Ủy ban nhân dân Phường thông tin một số nội dung quan trọng đến các cử tri về khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, các hướng dẫn thực hiện trong quá trình tham dự Lễ khai mạc, hướng dẫn thời gian, nguyên tắc và trình tự khi tham gia bỏ phiếu, công tác tham gia bầu cử đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế
.z2497488475681 2b291495bed9f49a674f4ae21908c069 z2497488475955 2060a19668d1fa7b29884477f46fd0a6

GÓP Ý KIẾN