ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Cựu chiến binh Quận 5 Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019

Chiều ngày 27/12/2019, Hội Cựu chiến binh Quận 5 đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Long – Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh thành phố, đồng chí Trương Canh Ba – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5.

Năm 2019 phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu trong toàn quận hội có nhiều khởi sắc mới, được tác động của khí thế học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”. Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực hội. Hội đồng thi đua Hội Cựu chiến binh quận đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận.

Trong quá trình xây dựng và hoạt động, công tác vận động hội viên tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc luôn được xác định là mục tiêu trọng điểm, là chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của Hội. Bên cạnh đó, phong trào “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp hội vận dụng và phát huy được tinh thần đồng đội, nghĩa cử đồng chí, đoàn kết phấn đấu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống sinh hoạt, chăm lo động viên tinh thần vui tươi, lành mạnh. Trong năm 2019 thăm, tặng quà Tết Nguyên đán 780 xuất trị giá 440.800.000 đ; Quận hội nhận bảo trợ cho 1 hộ số tiền 6 triệu /năm. Phong trào xây dựng quỹ hội tự nguyện như quỹ tình đồng đội, quỹ sinh hoạt, quỹ chăm lo, quỹ học bổng đã góp phần giúp đỡ nhau giải quyết các trường hợp khó khăn, bức xúc, đột xuất trong cuộc sống. Phong trào nuôi heo đất tại các Chi hội phát triển với tổng số 127 con. Quỹ của hội, có 975 triệu đồng, bình quân trên 496,9 ngàn đồng/hội viên, trong đó có Chi hội đạt 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/Hội viên.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh quận còn vận động và tổ chức cho hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương như Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với 1.877 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; Cuộc vận động của UBND Thành phố về “Thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị” với việc đăng ký nhiều mô hình, công trình với Đảng ủy phường. trong đó có 4 mô hình xây dựng tuyến hẻm văn minh sạch đẹp do Hội CCB quản lý; Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; Có 1.877 gia đình  thực hiện “3 không, 3 có, 3 giảm” trên địa bàn… Các phong trào tình nghĩa từ thiện cũng được đông đảo hội viên hưởng ứng, đóng góp như vận động đóng góp được 145 triệu quỹ vì người nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học 6,2 triệu đống, quỹ vì biển đảo 9,7 triệu đồng,  vận động xây dựng 08 nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 405 triệu, xây 2 cầu nông thôn trị giá 70 triệu, Hội CCB bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám, phát thuốc miễn phí được 4 đợt cho 1.200 lượt người.

Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng được Hội thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là đối với Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh về tăng cường bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện chương trình 5 + 1 (phối hợp giúp đỡ giáo dục người lầm lỗi hoà nhập cộng đồng) phối hợp trong chương trình xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị, phối hợp với tài nguyên môi trường về chương trình sạch xanh, với trung tâm thể dục thể thao về phong trào luyện tập thể thao rèn luyện sức khoẻ, liên tịch với công an, quân sự trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương đều thực hiện đạt hiệu quả cao.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã trao khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019; biểu dương 2 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2019. Ủy ban nhân dân Quận 5 trao khen thưởng cho 14 tập thể và 19 cá nhân. Hội Cựu chiến binh Quận 5 khen thưởng 22 tập thể và 31 cá nhân.

Nguồn: http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn/tintuc?Source=%2ftintuc&Category=B%e1%ba%a3n+tin+qu%e1%ba%adn&ItemID=5601&Mode=1

GÓP Ý KIẾN