ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 14 chăm lo các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ

Ngày 16/02/2022 Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 14 đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các bạn thanh niên đang thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021 và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022. Qua đó đoàn đã gửi gắm những tình cảm đến các bạn thanh niên nhập ngũ rất mong mỗi bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, thể hiện sự sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ rèn luyện tại đơn vị.

z3189405762276 55fa0f570624ad7bb6a5e1677cbd2bd0 z3189437400599 ae83ef73f1dfb4185eea0db440842d9b

GÓP Ý KIẾN