ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày 26/03/2021, Hội đồng nhân dân phường tổ chức Kỳ họp thứ hai mươi và Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 . Đến dự có Bà Trần Thị Thu Hương – Ủy viên Thường vụ Quận ủy – Phó Chủ tịch HĐND Quận 5, Ông Nguyễn Minh Hải – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND, Bà Bùi Thị Long Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bà Diệc Tuyết Mai – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND cùng các đại biểu trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đại biểu thành viên UBND, UB. MTTQ, các Ban ngành đoàn thể, đại diện 06 chi bộ, Ban vận động khu phố và sự có mặt của 21 đại biểu HĐND phường 4 nhiệm kỳ 2016 – 2021 .

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các tờ trình về việc chuyển nguồn, bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2019 – 2020 sang năm 2021 và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn phường 4 . Ban Kinh tế xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 . Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021, đồng thời cũng ban hành Nghị quyết, Nghị quyết về chấp thuận việc xin sử dụng nguồn kết dư ngân sách còn lại trong năm 2019 – 2020 sang năm 2021 . Nghị quyết về thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị 19 – CT/TW của Thành ủy, của Hội đồng nhân dân phường 4 . Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước phường 4, Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách phường 4 năm 2021 .

Tại kỳ họp thứ hai mươi, Hội đồng nhân dân phường cũng tổ chức Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực Ủy ban nhân dân báo cáo công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2021 .

Tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 4 đã thông báo tham gia công tác xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 – 2021, qua 5 năm MTTQ phường 4 đã có nhiều Chương trình phối hợp thực hiện trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội,phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, phối hợp trong công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng nhân dân phường đã nỗ lực cố gắng cùng với UBND – UB. MTTQ phường quyết định các chủ trương, biện pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật và tinh thần của nhân dân trong phường .

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao khen thưởng cho 03 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND phường 4 nhiệm kỳ 2016 – 2021 .TONG KET HDND 1 TONG KET HDND 2

GÓP Ý KIẾN