ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố 2 nhiệm kỳ 2021-2024

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 17 tháng 3 năm 2021, tại địa chỉ 76 Tân Hưng phường 12, Ban công tác Mặt trận khu phố 2 Phường 12 đã long trọng tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024.

Tại hội nghị, Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.
z2385529269875 d5378844c0c47addfd1186c9009e50d9

Cũng tại hội nghị, Bà Dương Bội Phân đã thông qua danh sách dự kiến Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024 (cụ thể cơ cấu Trưởng ban, phó ban và các thành viên), tiến hành hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024. Hội nghị đã thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 2024 với các cơ cấu Bà Dương Bội Phân – Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 6 nhiệm kỳ 2021-2024; Bà Lê Thị Bích Thủy- Phó Ban công tác Mặt trận Khu phố 6 nhiệm kỳ 2021-2024 cùng 6 thành viên.

GÓP Ý KIẾN