ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 3

Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 về việc tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024. Ngày 25/3/2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 3 Phường 3 đã tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại hội trường UBND phường 3, đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của Bà Chu Thị Vân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường; Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – Bí Thư Chi bộ Khu phố 3;
Tại hội nghị, bà Chu Thị Vân Khánh đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại diện Ban Công tác Mặt trận khu phố 3 cũng đã báo cáo tình hình nhân sự Ban Công tác Mặt trận của khu phố; thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban Công tác Mặt trận và công bố danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận 2021 – 2024.

Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố 3 với nguyên tắc hiệp thương dân chủ đã chọn ra Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024, đúng theo cơ cấu, các cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao.

3149E37B D022 4F54 A960 5DA361A65F36

1E3D5CE0 7C4C 42D8 97AE A982829C7DF3

GÓP Ý KIẾN