ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ 3 PHƯỜNG 7 NHIỆM KỲ 2021 – 2024

?Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ phường 7, chiều ngày 17/3/2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 3 đã tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại Câu lạc bộ ông bà cháu khu phố với 10 người dự là thành viên Ban công tác Mặt trận. Hội nghị vinh dự đón tiếp bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5.
☘Tại hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Điệp – Chủ tịch UBMTTQ Phường 7 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đồng thời triển khai tóm tắt một số công tác trọng tâm trong năm 2021. Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố báo cáo tình hình nhân sự Ban công tác Mặt trận và một số kết quả nổi bật cũng như các hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2019-2021; đồng thời thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban công tác Mặt trận và lấy ý kiến, biểu quyết về danh sách người được giới thiệu tham gia Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 09 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Minh Thư – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban vận động khu phố làm Trưởng ban.
☘Được sự nhất trí cao của Hội nghị, Khu phố 3 đã chọn ra Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024 với những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
z2384147819940 97d60c40abc1d767f0c2f268cef77cf1

GÓP Ý KIẾN