ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhiệm kỳ 2021 – 2024

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 7 Phường 14 đã long trọng tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận tại 52 Phú Hữu P14/Q5
Tại hội nghị, Bà Trần Vũ Phương Đan – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Cũng tại hội nghị, Bà Đoàn Ngọc Sương đã thông qua danh sách dự kiến Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 2024 (cụ thể cơ cấu Trưởng ban, phó ban và các thành viên), tiến hành hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024. Hội nghị đã thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 2024 với các cơ cấu: Bà Đoàn Ngọc Sương – Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhiệm kỳ 2021-2024 và Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhiệm kỳ 2021-2024 cùng 11 thành viên.

z2382420304389 70d6196cbcd1785d432fd1bbd5ef3ead

GÓP Ý KIẾN