ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Quý 1 năm 2021

Chiều ngày 08/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 Quận 5 tổ chức hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021.
Đến tham dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 12 và các vị là Trưởng Ban công tác Mặt trận 10 khu phố. Tại hội nghị, Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 đã lắng nghe Ban công tác Mặt trận báo cáo về công tác trong quý I, những việc đã làm được và những khó khăn còn tồn tại.
Tiếp nối những kết quả đã được thực hiện trong Quý I, Ban Thường trực Mặt trận phường đã đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong Quý II năm 2021 gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hướng dẫn khu phố tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, bầu ra Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024.

GÓP Ý KIẾN