ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2022

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Sáng 09 giờ 30 ngày 18/3/2022, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường cùng Ủy ban nhân dân phường 8 tổ chức Hội nghị Nhân dân. Chủ trì Hội Nghị Nhân dân có Ông Từ Huê Long Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Thư ký hội nghị là Ông Phạm Ngọc Mai Châu – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8.
z3269164460567 ff2a9c66a4a386a8d4bfc7a6426988aa z3269164646078 d5d3b34b854630348f2b4424621b6dd4 z3269513176593 00a1724c64f00aa12ede9d17b88af133 1

Tại Hội nghị Nhân dân đã lắng nghe bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8 trình bày báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 3. Ông Vương Thái Sơn – Phó trưởng công an phường thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, ông Lê Duy Phúc – Trưởng trạm y tế thông tin tình hình phòng chống dịch trên địa bàn phường. Cũng tại hội nghị có 05 lượt ý kiến của Nhân dân phản ánh góp ý về công tác phòng cháy chữa cháy, công tác vệ sinh môi trường và góp ý xây dựng mỹ quan đô thị.

GÓP Ý KIẾN