ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQVN PHƯỜNG 4

Nhằm sơ kết đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trong thời gian tới.

Được sự đồng ý của Đảng ủy phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024, giai đoạn 2019 – 2022.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Ngọc Cẩm – Ủy viên Ủy ban MTTQ VN Quận 5; Ông Nguyễn Xuân Thọ – Bí thư Đảng ủy phường 4; Bà Diệc Tuyết Mai – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4. Cùng đại diện các đoàn thể, đại diện cấp ủy chi bộ, Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận 6 khu phố, Ban thanh tra nhân dân và các vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Hội nghị thông qua Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024 giai đoạn 2019 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 – 2024 và góp ý văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Hội nghị ghi nhận có 4 ý kiến góp ý báo cáo sơ kết xung quanh các nội dung các chỉ tiêu thu quỹ vì người nghèo, quỹ biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc; hoạt động Ban thanh tra nhân dân; công tác đồi ngoại kiều bào; công tác tuyên truyền và ký kết với các tổ chức thành viên Kế hoạch phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn phường 4 giai đoạn 2021 – 2025; ký kết với Ủy ban nhân dân các nội dung: Thực thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy; Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với  xây dựng đô thị văn minh; Kế hoạch phối hợp thực hiện “Giảm nghèo bền vững” trên địa bàn phường 4, giai đoạn 2021 – 2025.

Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp cùng Công an phường 4 với nội dung: Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy, sử dụng điện an toàn trên địa bàn phường 4 giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UB.MTTQ phường 4 đại diện Ban Thường trực tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường nhằm bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ phường đề ra trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

Nguyễn Thị Đức1 2

GÓP Ý KIẾN