ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỚI NHÂN DÂN

Ngày 16/5/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp Uỷ ban nhân dân Phường đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với nhân dân. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân về các vấn đề liên quan đến đời sống và an ninh trật tự trên địa bàn.
Chủ trì hội nghị: bà Trần Thị Thu – Bí thư Đảng ủy Phường; ông Võ Thành Tới – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường; cùng tham dự hội nghị gồm các ông bà là đại diện các Ban ngành, và các ông bà là Bí thư chi bộ; Trưởng, Phó Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận 7 khu phố nhân dân trên địa bàn Phường.
Tại hội nghị, ông Võ Thành Tới – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội; Đại diện Ban chỉ huy công an phường báo cáo an ninh trật tự của phường trong thời gian qua. Qua đó, hội nghị đã tiếp nhận 06 ý kiến liên quan đến các vấn đề như: trật tự đô thị, các vấn đề về vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tiếp cận thông tin của người dân.
436200315 464503276256546 8007812124489057338 n 436492324 464503232923217 5485957521348187384 n 442502838 464503259589881 7093439871251705340 n 444488584 464503266256547 5225669345222684730 n

GÓP Ý KIẾN