ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, LẮNG NGHE, GHI NHẬN NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

Nhằm lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có liên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố trên địa bàn quận tại Cụm thi đua số 2 (Phường 2, 5, 11, 13)
Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các vị lãnh đạo:
– Ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
– Ông Trần Nam Đức – Phó Ban Dân vận Quận ủy Quận 5.
– Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.
Và các ông bà là Thường trực Đảng ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường và 95 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng và phó ban công tác Mặt trận thuộc Cụm thi đua số 02 (phường 2, 5, 11 và 13).
Tại hội nghị, bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 thông tin về tình hình của việc thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố trên địa bàn quận trong thời gian qua, qua đó nhằm nắm bắt thêm những thuận lợi, khó khăn mà khu phố đã thực hiện.
Hội nghị đã ghi nhận 16 lượt phát biểu với 39 ý kiến đóng góp về khó khăn: công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác phối hợp giữa cấp ủy, khu phố và Ban công tác Mặt trận khu phố, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ; việc sử dụng kinh phí hoạt động của khu phố để tổ chức các nội dung chăm lo; thiếu nhân sự hỗ trợ giúp Ban Điều hành Khu phố thu vận động các nguồn quỹ trong năm; kinh phí phụ cấp vẫn chưa được nhận từ khi nhận nhiệm vụ, chưa ban hành qui chế hoạt động; trụ sở sinh hoạt; …
Ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thông tin đến Hội nghị một số nội dung quan trọng đến hoạt động của Ban diều hành khu phố trong thời gian tới
– Kết luận tại Hội nghị, Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 ghi nhận các ý kiến đề xuất với HDND Thành phố và cơ quan có liên điều chỉnh, bổ sung và tháo gỡ những khó khăn để cho Ban điều hành Khu phố hoạt động đạt hiệu quả.
447956631 478456508194556 3443171685292619974 n 447957866 478456638194543 5143392245907746003 n 447960203 478456548194552 3099919545597435927 n 447962008 478456574861216 3559955125099185160 n 447962917 478456568194550 21960324456201215 n 447963010 478456554861218 6745168467237149338 n 447974740 478456491527891 6566579132135379745 n

GÓP Ý KIẾN