ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 04, ngày 2.4.2021 về việc tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố. Được sự nhất trí của Đảng ủy, tối 13.4.2021 Uỷ ban MTTQ phối hợp với Hội LHPN và Bộ phận Tư pháp phường 4 tổ chức hội nghị tuyên truyền bằng tiếng Hoa về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đến tham dự buổi tuyên truyền có ông Trần Chí Vĩ – Ban dân tộc Thành phố là báo cáo viên cho hội nghị cùng hơn 50 thành viên Ban CTMT và hội viên phụ nữ cùng nhân dân khu phố 4. Tại buổi tuyên truyền các thành viên có dịp giao lưu thông qua các câu hỏi, từ đó trao đổi những thông tin chưa rõ để nắm vững hơn về Luật bầu cử. Thông qua hội nghị giúp cho nhân dân khu phố 4, đặc biệt là đồng bào Hoa hiểu rõ hơn về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ đó xác định rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới diễn ra vào ngày 23.5.2021.

5 8

GÓP Ý KIẾN