ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HƯỚNG TỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

???Thực hiện theo Kế hoạch số 01/KHLT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường 8 Tổ chức hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”
? Tối 19 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8 đã Tổ chức hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”
???Đến tham dự Hội thi về lãnh đạo quận 5 có Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, về lãnh đạo phường 8 có Bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường 8, Bà Hồ Ngọc Lệ – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Phường 8, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Ông Từ Huê Long – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường cùng trưởng ban ngành đoàn thể, ban công tác mặt trận, ban vận động 7 khu phố và hơn 100 người là thành viên, cổ động viên của các đội dự thi.
✅✅✅Hội thi đã diễn ra 3 phần thi với các nội dung như :
1️⃣ Phần chào hỏi: Chúng tôi là ai? các thành viên của đội các đội đã thể hiện phần tuyên truyền bầu cử tham gia hội thi dưới hình thức ca nhạc, hò, vè …
2️⃣Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức là các kiến thức cơ bản về công tác bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
3️⃣Phần thi Tiểu phẩm: Các đội dự thi đã xây dựng kịch bản tuyên truyền sâu rộng tới người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp như: vị trí vai trò của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước… Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, Đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử…
??? Kết quả hội thi: Giải I hội thi thuộc về ban công tác mặt trận khu phố 3, giải nhì thuộc về Ban công tác mặt trận khu phô 6, giải 3 thuộc về ban công tác mặt trận khu phố 1,2 và khu phố 5.
Qua hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” đã giúp cho các thành viên nắm rõ kiến thức cùng như kỹ năng trong công tác tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 – 2026.
???NGÀY 23 THÁNG 5 CỬ TRI CẢ NƯỚC ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒN NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026.hinh 1

GÓP Ý KIẾN