ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

???? KHU PHỐ 01, PHƯỜNG 8, QUẬN 5 RA MẮT “KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH”

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và 113 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2024).
???? Sáng ngày 29/5/2024 Vhi bộ Khu phố 01, Phường 8 tổ chức Lễ ra mắt ” Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ” Phường 8, Quận 5 tại Hẻm 312 Nguyễn Trãi. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng gồm các nội dung : Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, các mốc thời gian và các địa điểm mà Người đã dừng chân trên con đường 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước; Những nội dung cốt lõi của Di chúc, những tác phẩm, mẫu chuyện, phong cách nêu gương của Người; Những hoạt động của Nhân dân khu phố thực hiện học tập và làm theo lời Bác.
✨Tại buổi ra mắt, bà Đoàn Thanh Xuân – Bí thư chi bộ khu phố 01 đã phát biểu và cho biết “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu thì việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu phố 01 sẽ là nơi tuyên truyền gần gũi nhất đến người dân những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Bác Hồ với công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
???? Việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại các khu phố nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên, người dân tại khu phố.
2 1

GÓP Ý KIẾN