ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHU PHỐ 2A PHƯỜNG 7 RA MẮT TUYẾN HẺM “XANH-SẠCH-ĐẸP”

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; đồng thời hưởng ứng 50 năm Ngày Môi trường thế giới (5/6/1972-5/6/2022); Ban Công tác Mặt trận phối hợp Chi hội Phụ nữ khu phố ra mắt 2 tuyến hẻm “Xanh-Sạch-Đẹp” tại khu phố 1A (hẻm 439 Phan Văn Trị) và khu phố 2A (hẻm 177 Bùi Hữu Nghĩa). Các thành viên Ban Công tác Mặt trận khu phố và chi hội Phụ nữ đã thực hiện quét dọn vệ sinh, thực hiện vẽ tranh tường về nội dung bảo vệ môi trường đồng thời trao 3 thùng phân loại rác cho các hộ khó khăn. Qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, từng bước hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường của Nhân dân.
z3438582960833 25438c5812670a98f0ea0e87593baa01 z3438578483058 a46404f8c53ffc0761be31fb62045e1c

GÓP Ý KIẾN