ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHU PHỐ 2A PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NHIỆM KỲ 2021 – 2024

Chiều ngày 14/3/2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 2A Phường 7 đã tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại Nhà văn hóa phường 7 (số 131 Bùi Hữu Nghĩa) với 22 người dự là thành viên Ban công tác Mặt trận, các Tổ trưởng TDP và Bí thư Chi bộ khu phố. Cùng dự hội nghị có bà Trần Thị Ngọc Điệp – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7.
Tại hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Điệp đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đồng thời triển khai tóm tắt một số công tác trọng tâm trong năm 2021. Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố báo cáo tình hình nhân sự Ban công tác Mặt trận và một số kết quả nổi bật cũng như các hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2019-2021; đồng thời thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban công tác Mặt trận và lấy ý kiến, biểu quyết về danh sách người được giới thiệu tham gia Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 09 thành viên, trong đó bà Quang Thị Ngọc Phượng – Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban vận động khu phố 2A làm Trưởng ban.
Được sự nhất trí cao của Hội nghị, Khu phố 2A đã chọn ra Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024 với những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
z2378770408534 686caa07da7564f64d7e2f6b76cc7764 z2383853973528 56612abcbcbe8a3375bf56f76a02569e

GÓP Ý KIẾN