ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 4 Quận 5 thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Vu Lan và Rằm tháng 7 năm 2022

1 3
Nhân dịp Lễ Vu Lan và Rằm tháng 7 năm 2022, sáng ngày 11/8 (14/7 âm lịch), đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 4 Quận 5 đã đến thăm và chúc mừng Ban Trụ trì Chùa Vạn Thiện, Ban Đại diện Thánh thất Cao Đài Bàu Sen, Chùa Quan Âm.
Tại các nơi thăm, đoàn đại biểu ghi nhận và đánh giá cao trong năm qua các cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tham gia tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện, chấp hành theo pháp luật; công tác an sinh xã hội. Đồng thời, mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ phòng, chống dịch covid 19 cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần đảm bảo phòng, chống dịch của cộng đồng ngày càng hiệu quả.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, bảo đảm tự do tín ngưỡng cho nhân dân.

GÓP Ý KIẾN