ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lễ ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Công An Phường 14 trong việc phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 26/5/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Công an Phường tổ chức lễ lý kết trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2021 – 2025. Đến tham dự và chứng kiến buổi ký kết có Bà Đinh Thị Thuý – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy P14, Ông Võ Thành Tới – Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND P14

Qua buổi ký kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Công an phường. Tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, trách nhiệm nâng cao ý thức tham gia công tác công tác PCCC góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó kịp thời trao đổi, cập nhật, phổ biến các quy định, kiến thức về PCCC, cứu nạn, cứu hộ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
z3474687025364 0a3ee9f72071402515b3f8381ec0fe7e

z3474687017847 326eebde2491efaf931c22ff8e073d7c

GÓP Ý KIẾN