ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 15 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 17 của Hội đồng nhân dân cấp quận và lần thứ 16 của Hội đồng nhân dân cấp phường.

Vào lúc 19 giờ 00, ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại hội trường UBND phường 15, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 5 (đơn vị 15) gồm  đại biểu Trần Thị Thu Hương – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy– Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5; đại biểu Đinh Trí Dũng – Giám đốc công ty Dịch vụ công ích Quận 5; đại biểu Trần Thị Tuyết Hạnh – Quận ủy viên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 – Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 15; đại biểu Hoàng Quốc Trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 15 đã có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri Phường 15 sau kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân cấp quận  và lần thứ 16 của Hội đồng nhân dân cấp phường.
z2268396994423 6b591540fa3fee7d9987f4d35d650b4b

Tại hội nghị, đại biểu Đinh Trí Dũng – Giám đốc công ty Dịch vụ công ích Quận 5 đã thông qua báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân Quận 5; báo cáo tóm tắt hoạt động Hội đồng nhân dân Quận 5 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, đại biểu Hoàng Quốc Trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 15, đại diện tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 15 lên thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 với toàn thể cử tri.

Thay mặt đoàn đại biểu, đại biểu Trần Thị Tuyết Hạnh – Quận ủy viên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 – Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 15 đã trân trọng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp, cũng như gửi lời chia sẽ với cử tri về công tác sắp xếp đơn vị hành chính phường 15 và phường 12 thành đơn vị hành chính mới lấy tên là phường 12.

 

GÓP Ý KIẾN