ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ 1, KHU PHỐ 2 NHIỆM KỲ 2021 – 2024

         Ngày 16 và 17/3/2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 1 khu phố 2 Phường 3 đã tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại hội trường UBND phường 3, đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Quận 5; Bà Chu Thị Vân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường; Đại diện cấp ủy Chi bộ Khu Phố 1, khu phố 2 phường 3.

            Tại hội nghị, bà Chu Thị Vân Khánh đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại diện Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, 2 cũng đã báo cáo tình hình nhân sự Ban Công tác Mặt trận của khu phố; thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban Công tác Mặt trận và công bố danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận 2021 – 2024.

        Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố 1, khu phố 2 với nguyên tắc hiệp thương dân chủ đã chọn ra Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024, đúng theo cơ cấu, các cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao.

z2384230462498 41459d680cd5bbd1f26005e41ce6f762 z2384231356998 6544f19c572c405cfa7e263b01c9f511

GÓP Ý KIẾN