ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 5 VÀ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY HĐND QUẬN 5 VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HĐND PHƯỜNG

Thực hiện Công văn số Công văn số 219/HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND Quận 5 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng Nhân dân Quận 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sau Kỳ họp thứ Mười Sáu HĐND Phường 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Vào lúc 14 giờ 00 ngày 19/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5 và Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 3 với cử tri trên địa bàn phường. Hội nghị đã thu hút hơn 52 cử tri tham dự.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Bà Vũ Thị Lương – Phó trưởng ban Tổ chức  Quận ủy, là Đại biểu HĐND Quận 5 (đơn vị 3); bà Võ Thị Như Thảo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trương Hoàng Hà – Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND phường và các vị đại biểu HĐND phường.

Tại hội nghị, cử tri đã được lắng nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng nhân dân quận 5, kỳ họp thứ Mười Sáu Hội đồng nhân dân phường và báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân Quận – Phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong hội nghị đã ghi nhận 03 lượt phát biểu với 05 ý kiến đóng góp của các cử tri phường liên quan đến các vấn đề trật tự lòng lề đường, trật tự xã hội, việc cho người dân đốt pháo theo quy định,…

Kết thúc hội nghị, Bà Vũ Thị Lương – Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy, là Đại biểu HĐND Quận 5, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và đề nghị UBND phường tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề cử tri đã quan tâm kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
z2288553749136 6b5d4ec91279d369de0447a4854bde68

GÓP Ý KIẾN