ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÀY HỘI CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), hưởng ứng 50 năm Ngày Môi trường thế giới (5/6/1972) và Tháng nhân đạo năm 2022; đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Hội Chữ thập đỏ Phường 7 cùng phối hợp tổ chức Ngày hội “Chung tay bảo vệ môi trường” năm 2022. Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm và thay đổi thói quen của từng hộ gia đình, cá nhân, cơ sở chế biến thực phẩm trong việc chung tay xử lý rác một cách đồng bộ từ việc thu gom, vận chuyển, phân loại cho đến công nghệ xử lý rác, giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng ra môi trường. Duy trì thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, từng bước hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân. Đồng thời tổ chức chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn kết hợp động viên các hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và luôn ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh.
z3428057326798 f55483f358d7f9f794641eed45576f25 z3428057343851 9e1051612c5da05fc8c4267233b280d6 1

GÓP Ý KIẾN