ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12: ĐOÀN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 5 LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Sáng ngày 25, 26 tháng 4 năm 2024, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Hội trường 207 An Dương Vương, phường 8, quận 5. Tại Đại hội các đại biểu đã đem trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân phường tham gia góp ý tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận, tham gia hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
46a0c5efc80f66513f1e   5d79cf50c2b06cee35a1 1b4e433a2acb8495ddda

GÓP Ý KIẾN