ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12: TỔ CHỨC DÂNG HOA DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chiều ngày 25/4/2024, đoàn Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành Đoàn thể do đồng chí do đồng chí Nguyễn Tấn Tài – Bí thư Đảng ủy Phường làm trưởng đoàn đến dâng hương tại Di tích Nhà Lưu niệm Bác Hồ – Số 5 Châu Văn Liêm Phường 14 Quận 5 nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1945-30/4/2024).
c3d892785392fdcca483     aa5bd1fc1016be48e707

GÓP Ý KIẾN