ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 – TỔ CHỨC ĐOÀN ĐẾN THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN, BỆNH NHÂN LIỆT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Tiếp tục chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban ngành, đoàn thể Phường 12 đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân liệt trên địa bàn phường.
Mỗi suất quà gồm 12 sản phẩm thương hiệu Việt, chất lượng cao, khuyến khích tiêu dùng cá nhân và ưu tiên thực hiện mua hàng Việt Nam, để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đi vào chiều sâu tới các tầng lớp nhân dân.
z3377949489197 4538327554631945ef5dc32ba77407b7 z3377920344771 87e5daf2ec4b40793a750879cdb189f1

GÓP Ý KIẾN