ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 77 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/921945 – 02/9/2022)

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm, tặng quà các đồng chí cách mạng lão thành, gia đình có công với cách mạng; thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. Bên cạnh việc tổ chức chăm lo thiết thực, hiệu quả, an toàn góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những hộ có hoàn cảnh khó khăn.Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy phường, sáng ngày 26/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Ngày hội an sinh năm 2022 với các nội dung: Trao học bổng niên học 2022 – 2023, trao vật dụng, phương tiện xe đạp, quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường.
Thực hiện công trình, phần việc theo tình thần Chỉ thi 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động tham mưu với Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai và quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy đến Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác chăm lo. Thực hiện công việc thường niên là công tác rà soát, ngay từ đầu quý I, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thực hiện khảo sát nhu cầu năm 2022 về mức sống và điều kiện sống của từng thành viên hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo trợ giúp, chăm lo đúng đối tượng, đúng chính sách. Qua đó, đã tổng hợp danh sách, tiến hành gặp gỡ đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư có phương hướng trợ giúp kịp thời và có hiệu quả các khó khăn chính đáng của nhân dân, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách, đa dạng hóa các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách đảm bảo an sinh xã hội góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
3
Trong ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thực hiện trao 10 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2022 – 2023 cho các em học sinh – sinh viên, trao 4 phương tiện xe đạp, 19 vật dụng, 20 suất quà cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ dân giảm bớt gánh nặng cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.
5

GÓP Ý KIẾN