ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính đồng bộ, chặt chẽ; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chinh trị và phong trào tại địa phương; nâng cao nhận thức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Sáng ngày 23 tháng 05 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 phối hợp cùng các tổ chức thành viên Tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.
z3435976889245 9f0b179042994765794332ecc751deee z3437526211760 ef78b42235b80d508ffb24ee2fa104aa

Tham dự hội nghị có Ông Hà Việt Cường – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 5; Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ông Nguyễn Tấn Tài – Bí Thư Đảng ủy Phường 12; cùng các ông bà ban chấp hành Đảng bộ phường, đại diện các ngành đoàn thể, cấp ủy 19 chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố, lực lượng công an, quân sự, cán bộ, công chức viên chức phường.

Hội nghị đã được Ông Hà Việt Cường báo cáo chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; thông tin tóm tắt tình hình thời sự Ukraine – Nga. Buổi hội nghị đã giúp hiểu rõ thêm về tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, của cán bộ, công chức trong tình hình mới, cũng như làm sáng thêm những vấn đề về tình hình giữa Ukraine – Nga.

 

GÓP Ý KIẾN