ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 05 NĂM 2022

Tiếp tục phát huy hơn nữa quyền nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
Chiều ngày 31/5/2022 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5 tổ chức hội nghị nhân dân tháng 3 năm 2022. Hội nghị do Ông Trần Phương Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 12 làm chủ tọa.
z3458554725502 e582ebae5b216b71d17de06095132ef4 z3458554734546 cb7aa14f3dbe2ef67dc0cdd6272f565e

Hội nghị đã ghi nhận 07 lượt ý kiến từ đại diện các giới Nhân dân tại Khu phố 4, 6, 7, 9, 10 tập trung vào các nội dung như: đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian đầu sáp nhập; các ý kiến đóng góp về công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến hẻm; hoạt động của các Chi hội, đoàn thể, Ban điều hành TDP.

Ông Trần Phương Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã đại diện Ủy ban nhân dân phường ghi nhận và trả lời trực tiếp tất cả các ý kiến của Nhân dân tại hội nghị, đồng thời thông tin đến toàn thể hội nghị một số hoạt động trọng tâm sắp tới của Ủy ban nhân dân phường.

GÓP Ý KIẾN