ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 06 NĂM 2022

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 4 về tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân năm 2022;
Vào lúc 9 giờ 00, ngày 8/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Ủy ban nhân dân phường 12 đã tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 6

Đến tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Việt Đức – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường; Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ, BCH Công an, BCH Quân sự phường; Cán bộ công chức phường ; Cấp ủy, Ban CTMT 10 khu phố; Ban điều hành 90 TDP cùng tham dự.

Hội nghị đã được Ông Nguyễn Việt Đức – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị đã ghi nhận 6 lượt ý kiến của các giới Nhân dân về tình hình ANTT, TTĐT, VSMT tại một số tuyến đường, tuyến hẻm thuộc địa bàn. Tất cả các ý kiến đã được Ông Nguyễn Việt Đức – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường ghi nhận và trả lời trực tiếp tại hội nghị.
z3551342358006 bf789182921dde909269e2e8162d74f7

GÓP Ý KIẾN